Uczniowie wyróżnieni w r. szk. 2020/2021

STYPENDIUM STAROSTY BOCHEŃSKIEGO

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

- Rudnik Dominik           IV i         Technikum

- Jędryczka Oliwia          IV F        Technikum

- Gadzina Łukasz             III RT     Technikum

- Brust Wojciech             IV RT     Technikum

- Makarewicz Anna        III MY   LO

STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE SPORTU

- Paruch Kacper              III L       Technikum

- Despet Emanuela        II J         LO

STYPENDIA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

- Struzik Maciej               III F        Technikum

- Czyż Bartosz                  II ig        Technikum

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZS Nr 1 w Bochni

O terminie ceremonii uroczystego wręczenia stypendiów zostaną Państwo poinformowani  w późniejszym czasie.