XLVII Olimpiada Historyczna

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w XLVII Olimpiadzie Historycznej.
Uczestnicy Olimpiady w pierwszej kolejności (do 9 listopada) przygotowują pracę badawczą na jeden z poniższych tematów:
Starożytność: Genialny wódz i polityk czy awanturnik żądny władzy? Scharakteryzuj sylwetkę Aleksandra Macedońskiego i oceń rolę, jaką odegrał w dziejach starożytnego świata.
Średniowiecze: „Polska trzech Bolesławów” – porównaj i oceń politykę zagraniczną za panowania Bolesławów - Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego.
Nowożytność: Bezkrólewia i ich wpływ na kształtowanie się ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Historia XIX wieku: Porównaj proces zjednoczenia Niemiec i Włoch w XIX w.
Historia XX wieku: Wyjaśnij przyczyny i przedstaw skutki konfliktów zimnej wojny.
Historia parlamentaryzmu w Polsce: Porównaj kompetencje władzy wykonawczej w konstytucjach
II Rzeczypospolitej.

Historia regionu: Rok 1918 i jego konsekwencje w Twoim regionie.

Następnie uczestnicy biorą udział w eliminacjach ustnych, które polegają na odpowiedzi na pytania
z całości materiału, z wybranej epoki oraz z wybranych lektur.


Szczegółowe informacje na temat Olimpiady dostępne są pod adresem: liceum.olimpiadahistoryczna.pl
Zgłoszenia do Olimpiady przyjmują nauczyciele historii w terminie do 12 października.

mgr Marcin Kwiatek