Od 15.09.2020 r. trwa rekrutacja uczniów ubiegających się o prawo do korzystania z miejsc parkingowych na terenie ZS Nr 1 w Bochni.  Wnioski można składać w sekretariacie warsztatów szkolnych.

Termin składania wniosków upływa 18.09.2020 r. o godzinie 12.00.

Wyniki zostaną ogłoszone 23.09.2020 r.

regulamin przyznawania kart parkingowych

wniosek o identyfikator parkingowy

zarządzenie dyrektora szkoły dot. kart parkingowych