„Z ABJ ku przyszłości”

Stypendia Fundacji ABJ

Od 15.09.2020 w sekretariacie warsztatów szkolnych trwa nabór wniosków o stypendium Fundacji ABJ.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły.

Termin składania upływa 18.09.2020 r. o godzinie 12.00.

Wyniki zostaną ogłoszone 23.09.2020 r.

http://zs1.bochnia.pl/index.php/projekty/stypendia-fundacji-abj-2019-2020