Maturzyści 2020!

 

W dniu 11.08.2020 r. w godzinach 8.00-16.00 w świetlicy szkolnej wydawane będą świadectwa maturalne.

Po odbiór świadectwa należy zgłosić się z dokumentem tożsamości, własnym długopisem oraz w maseczce.

Osoby, które nie mogą osobiście odebrać dokumentu mogą upoważnić do tego inną osobę przedkładającą stosowne upoważnienie. Wzór upoważnienia zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły. JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU.pdf