Drodzy Ósmoklasiści!

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że na rok szkolny 2020/2021 Zespół Szkół Nr 1 prowadzi jedynie nabór elektroniczny. Od 15 czerwca br. Kandydaci logują się na stronie https://malopolska.edu.com.pl/kandydat Uzupełniamy podanie, które ma strukturę formularza elektronicznego. Wypełniony dokument drukujemy i podpisujemy. Podpisane przez rodziców i kandydata podanie dostarczamy jedynie do szkoły pierwszego wyboru . W przypadku naszej szkoły podania można składać w godz. 8:00-15:00 w bibliotece szkolnej lub sekretariacie.

Pokaz obsługi systemu naboru elektronicznego przez Kandydata odbędzie się 09 czerwca o godz. 14.00

https://www.youtube.com/watch?v=2cRjtr30HZc&feature=youtu.be

UWAGA- podczas składania dokumentów otwarte będzie jedynie wejście główne do szkoły.