Bochnia, dnia 28.04.2020r.

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w związku ze zmianą terminu egzaminu maturalnego Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni ustala:

  1. W dniach 4,5,6,7,8 maja odbywać się będą w formie nauki zdalnej zajęcia dydaktyczno – wychowawcze według stałego planu zajęć edukacyjnych .
  2. Dni 8, 10 12 i 23 czerwiec są dniami wolnymi od zajęć dla wszystkich uczniów
    ZS Nr 1 w, a dzień 9 czerwiec jest dniem wolnym od zajęć dla uczniów LO
    i Technikum.
  3. Zajęcia dydaktyczne w formie nauki zdalnej w miesiącu maju odbywać będzie również klasa II P. Termin praktyki zawodowej ustalony będzie w późniejszym terminie.

                                                                                                                                                                                                                                              Dyrektor Szkoły
Jan Balicki