21marca

21 MARCA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POEZJI

„Poezja jest rytmicznym tworzeniem piękna za pomocą słów”

                                                                       Edgar Allan Poe

   „Poezja to mówiące malarstwo, a malarstwo-milcząca poezja”

                                                                           Simonides z Keos

Światowy Dzień Poezji – święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku. Jego główne uroczystości odbywają się w Paryżu. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma „dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie".

Dzień Poezji świętowany był kiedyś 5 października. W drugiej połowie XX wieku społeczność światowa zaczęła go obchodzić 15 października, w dniu urodzin Wergiliusza , wybitnego poety starożytnego Rzymu.W Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie miesiącem poezji jest Kwiecień.

Odbywający się co roku, Światowy Dzień Poezji promuje jedną z najcenniejszych form wyrazu i tożsamości kulturowej oraz językowej ludzkości. Praktykowana przez całą historię - w każdej kulturze i na każdym kontynencie - poezja przemawia do naszego człowieczeństwa i wspólnych wartości, przekształcając nawet najprostsze wiersze w narzędzie dialogu i pokoju. Może warto więc, w dzisiejszej rzeczywistości zajrzć do tomików ulubionych poetów. Do czego serdecznie zachęcamy.

Strony WWW promujące twórczość poetycką:

http://www.poezja.org/

http://poezje.pl/

http://poema.pl/kontener/1-poezja-polska

http://www.grupaphp.com/

                                     

Nie wiem, co to poezja,
nie wiem, po co i na co,
wiem, że czasami ludzie
czytają wiersze i płaczą,
a potem sami piszą,
mozolnie i nieudolnie,
by od dławiącej ciszy
łkające serce uwolnić.


                                                        Władysław Broniewski