Zgodnie z decyzją Rządu od 12 marca do 25 marca br. zawiesza się zajęcia we wszystkich szkołach i przedszkolach.

Ponadto,

  • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach

Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu.
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Prosimy o śledzenie naszego profilu, dziennika elektronicznego i pojawiających się tam komunikatów