WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

- zasady uczestnictwa

Uczniowie chcący wziąć udział w Szkolnym Konkursie Recytatorskim, proszeni są
o zgłoszenie swojego udziału w tym konkursie do Pań bibliotekarek w godzinach pracy biblioteki do dnia 15 marca 2020 roku. Konkurs odbędzie się w kwietniu. Dokładny termin zostanie ustalony po zamknięciu listy uczestników i zamieszczony na stronie internetowej szkoły oraz drzwiach wejściowych do niej. Uczniom, którzy podczas konkursu będą mieli zajęcia lekcyjne przysługuje zwolnienie z nich. Osoby chcące wziąć w nim udział proszeni są o przygotowanie się do recytacji dowolnego tekstu prozy lub poezji, trwającej nie dłużej niż do około 5 minut.

mgr Agata Janusz