Ogłoszenie

W dniu 19.02.2020r. /ŚRODA / odbędzie się sesja zdjęciowa klas maturalnych do

GAZETY KRAKOWSKIEJ

Wymagany strój galowy

Zdjęcia odbędą się na lekcji 3 (9.10 – 9.55)

Nauczyciele proszeni są o sprowadzenie uczniów do świetlicy szkolnej

LEKCJA 3

4e,4l,4p,3jm,4rz,4k ,4s,4i,4f

Marzena Szczurek