Pogawędki o Geografii


Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w bieżącym roku akademickim organizuje Pogawędki o Geografii, które są dobrą okazją do powtórki materiału i nauki przed maturą.

    Spotkania będą odbywały się w czwartki o godz. 18:00 w sali 1.23.

Planowane terminy:

9 stycznia 2020 - Rzeki na Ziemi. Jeziora na Ziemi. Oceany i morza.

16 stycznia 2020- Mapa. Astronomiczne podstawy geografii.

23 stycznia 2020 - Geologia. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki rzeźbotwórcze.

27 lutego 2020 - Temperatura powietrza. Ciśnienie atmosferyczne. Wiatry na Ziemi. Klimaty na kuli   ziemskiej.

5 marca 2020 - Rozmieszczenie ludności na Ziemi. Struktury demograficzne. Ludność Polski i świata.
                         Miasta na Ziemi.

12 marca 2020 - Gleby na Ziemi. Formacje roślinne.

19 marca 2020- Rolnictwo na świecie. Rolnictwo w Polsce.

26 marca 2020 - Przemysł na świecie. Przemysł w Polsce. Okręgi przemysłowe.

mgr Roma Florek