Konkurs matematyczny NOVA MATH

Ruszyła rejestracja do konkursu „Nova Math 2020”.

Konkurs polega na rozwiązaniu testu on-line. Uczniowie mogą się zalogować do Uczniowskiego Systemu Konkursowego
w dowolny czasie i miejscu oraz wykonywac testy w ciągu 45 minut.

Informacje o konkursie na stronie www. NovaMath.edu.pl