Dnia 12.12.2019 w Auli Uniwersytetu Pedagogicznego Jana Pawła II w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia przez Małopolskiego Kuratora Oświaty –

Panią Barbarę Nowak dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Z naszej szkoły stypendium to otrzymali:

- Jakub Makowiecki        kl. III JM  LO  średnia ocena  5,55

- Krzysztof Solecki         kl. IV i    Technikum  średnia ocen  5,73

Są to uczniowie, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen w roku szkolnym 2018/2019 w danym typie szkoły oraz wzorowe oceny z zachowania.

Stypendystom jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

18122019