logo111         

   UWAGA KONKURS !

 

W imieniu Instytutu Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu – zapraszamy do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Lingwistycznym „DUET”.

Konkurs „DUET” przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a jego celem jest przede wszystkim promowanie i popularyzowanie nauki języków obcych oraz stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa w zakresie umiejętności i uzdolnień lingwistycznych. Konkurs jest dwuetapowy.

Etap wewnętrzny – szkolny przeprowadzany będzie 15 stycznia 2020 r.

Etap międzyszkolny, finałowy odbędzie się w Instytucie Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu:

- 25 lutego 2020 r. - część pisemna

- 18 marca 2020 r. - część ustna

Uczestnicy konkursu muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami równocześnie w zakresie dwóch języków obcych. Językiem podstawowym - obowiązkowym jest język angielski. Drugim językiem do wyboru jest język niemiecki, francuski lub rosyjski.

Zgłoszenia do konkursu prosimy kierować do nauczycieli języków obcych w terminie do 20 grudnia 2019 r.

Koordynatorzy konkursu:

mgr Barbara Frasik

mgr Monika Rozum