Miejsca parkingowe dla uczniów

Od 21.10.2019r. trwa rekrutacja uczniów ubiegających się o prawo do korzystania z miejsc parkingowych na terenie ZS nr 1 w Bochni. Wnioski można odbierać i składać w sekretariacie warsztatów szkolnych.
Termin składania wniosków upływa 25.10.2019r. o godzinie 12.00.
Wyniki zostaną ogłoszone 30.10.2019 r.

 DRUK WNIOSKU O IDENTYFIKATOR PARKINGOWY

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ORAZ REGAMIN KORZYSTANIA Z PARKINGU SZKOLNEGO