Zmiany w organach Samorządu Uczniowskiego

Działając na podstawie §2 p. 17 Regulaminu SU ZS Nr 1 w Bochni

Przewodnicząca SU dokonała zmian w składzie organów SU.

Nowy skład organów SU jest następujący. 

Przewodnicząca: 

Ksenia Wojciechowska, 3L 

wiceprzewodniczący: 

Natalia Bebenek, 3L

Wiktor Nieć, 3L

Sekretarz - protokolant: 

Jakub Waśniowski, 3I

Skarbnik: 

Gabriela Sufczynska, 2L

Komisja rewizyjna: 

Wiktoria Waśko, 2K 

Sylwia Perek, 1Lg

--
Marcin Kwiatek