Wszystkich zainteresowanych historią zapraszamy do udziału w XLVI Olimpiadzie Historycznej.

Szkolny etap olimpiady składa się z części pisemnej i ustnej. W części pisemnej uczestnicy przygotowują najpierw prace badawcze na jeden z podanych poniżej tematów:

Starożytność: Przemiany ustroju  w starożytnym Rzymie.

Średniowiecze: Miejsce uniwersytetu w kulturze średniowiecznej Europy.

Nowożytność: Unie Korony/Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej.

Historia XIX w.: Rewolucja przemysłowa w XIX wieku i jej skutki.  

Historia XX w.: Sprawa polska na arenie międzynarodowej w czasach II wojny światowej.

Historia parlamentaryzmu w Polsce: Rola prezydenta w systemie ustrojowym II Rzeczypospolitej.  

Historia regionu: Aktywne kobiety w moim regionie w XIX-XX w. Charakterystyka postaci na wybranych przykładach.

Część ustna składa się z odpowiedzi na trzy pytania:

  1. z zakresu podstawy programowej z historii dla szkół ponadpodstawowych (zakres rozszerzony)
  2. z zakresu jednej z wybranych specjalności: 1) starożytność, 2) średniowiecze, 3) epoka nowożytna, 4) historia XIX wieku – do 1918 r., 5) historia XX wieku – po 1918 r., 6) historia parlamentaryzmu w Polsce, 7) historia regionalna,
  3. z zakresu znajomości 3 wybranych lektur z wykazu przygotowanego przez Komitet Główny.

Uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 80 punktów z obu części etapu szkolnego zostają zakwalifikowani do etapu okręgowego.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl

Zgłoszenia do olimpiady przyjmowane są przez nauczycieli historii do dnia 6 X.

mgr Marcin Kwiatek