Sprawozdanie z edukacyjnych warsztatów letnich.

         W dniach od 23.06.2019 do 28.06.2019 roku uczniów z klas technikum 1P, 1I, 1E
z Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni brali udział w Naukowych Warsztatach Letnich organizowanych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Opiekunem grupy był mgr inż. Marek Pasula- nauczyciel przedmiotów zawodowych.

         Zajęcia były realizowane na Akademii Górniczo – Hutniczej oraz Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Tematyka zajęć dotyczyła:

  1. budowy modeli przestrzennych 3D w środowisku CATIA v.5,
  2. wirtualnego prototypowania- metody CAD/CAM/CAE,
  3. odnawialnych źródeł energii,
  4. projektowania i montażu prostych układów elektronicznych,
  5. projektowania elementów 3D i ich druku w 3D,
  6. mechaniki i elektroniki bolidów,
  7. robotów mobilnych,
  8. zastosowania układów PLC pracujących w sieci teleinformatycznej,
  9. układów pneumatycznych.

         Uczniowie odwiedzili również Ogród Doświadczeń w którym przeprowadzali eksperymenty dotyczące fizyki łącząc teorię z praktyką, Muzeum Lotnictwa Polskiego po którym oprowadzał znany ekspert lotniczy – spiker Jan Hofman oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej gdzie zwiedzali wystawę figur stalowych oraz budowali własny poduszkowiec.

         Cała grupa była zakwaterowana w Hotelu Studenckim „Piast”.

mgr Marek Pasula

malopolska