Projekt eTwinning w naszej szkole

     W roku szkolnym 2018/2019 klasa 1J brała udział w projekcie eTwinnig „Speaking without borders”, którego autorem jest pani Barbara Frasik. Celem projektu było przełamanie bariery językowej oraz nabranie pewności siebie w swobodnym wypowiadaniu się w języku angielskim. Projekt miał umożliwić uczniom praktyczne zastosowanie wiedzy z języka angielskiego jaką zdobywają na lekcjach, poprawić płynność wypowiedzi oraz wpłynąć motywująco na naukę języków obcych.

Uczniowie klasy 1J raz w miesiącu odbywali konwersacje – video konferencje z rówieśnikami z zaprzyjaźnionej szkoły Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi w Turcji. Ich opiekunem była pani Nurşen Ünver - nauczyciel j. angielskiego. Okazało się, że to wspaniała młodzież, która ma bardzo podobne zainteresowania do młodzieży polskiej chociaż żyją w zupełnie innych realiach życia codziennego.

Uczniowie z wielkim zapałem zaangażowali się w realizację projektu. Jeszcze przed jego rozpoczęciem uczniowie z obu szkół nagrali filmiki opowiadające o sobie i swoich zainteresowaniach a także o swojej szkole oraz zamieścili je na platformie eTwinning.

Comiesięczne konwersacje online z tureckimi uczniami były wielkim przeżyciem dla nas wszystkich. Nasi uczniowie dowiedzieli się niezmiernie wielu ciekawych rzeczy zarówno o samej Turcji jak i o życiu w tym kraju. Mieli okazje poznać tureckie tradycje i zwyczaje, dowiedzieć się kilku informacji na temat tureckiego systemu edukacyjnego oraz poznać zainteresowania swoich nowych kolegów. Z każdym spotkaniem lepiej pojmowali również pojęcie tolerancji oraz otwartości na obce wzorce kulturowe. Niezwykle miłym zaskoczeniem, były imienne kartki świąteczne z życzeniami, które otrzymaliśmy od uczniów z Turcji.

            Projekt eTwinnig był z pewnością ciekawym i cennym doświadczeniem. Pamiętajmy, że umiejętność płynnego porozumiewania się w języku obcym daje młodzieży wiele możliwości . Jak powiedział Ludwig Wittgenstein : „Granice mojego języka są granicami mojego świata”

mgr Barbara Frasik

etwining