Zakończenie roku szkolnego maturzystów 2019

W piątek, 26 kwietnia, uczniowie klas programowo najwyższych liceum ogólnokształcącego i technikum z Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni odebrali świadectwa ukończenia szkoły.

Nagrody i wyróżnienia, podziękowania, życzenia, wzruszenia - w ZS Nr 1 o godz. 9.30 rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla tegorocznych maturzystów.

Dyrektor Szkoły,  Jan Balicki po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości przekazał nagrody książkowe i wyróżnienia dla uczniów wykazujących się szczególnymi osiągnięciami, zarówno w edukacji jak i zajęciach pozaszkolnych. Ponadto zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe dla najlepszych uczniów oraz dyplomy „Primus Inter Pares” przyznawane najlepszym absolwentom szkoły.

Na uroczystości obecny był Wicestarosta Bocheński, Ryszard Drożdżak, który w swoim przemówieniu pogratulował uczniom wielu sukcesów oraz przekazał życzenia dalszego rozwoju tak w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Podczas ceremonii zostało podpisane porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego między ZS Nr 1 i bocheńską firmą ABJ Sp. z o o. sp. komandytowa.

Porozumienie przewiduje wspólne działania obejmujące m.in. doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne z zakresu elektrotechniki i automatyki, szkolenie nauczycieli, dodatkowe zajęcia poszerzające umiejętności uczniów oraz stypendia i nagrody dla najlepszych z nich.

Wartość finansowego zaangażowania ABJ w roku szkolnym 2019/2020 wynosi ponad 90 000,00 zł.

Z pewnością był to dzień szczególny, pełen wrażeń i wspomnień. Mamy nadzieję, że zapadnie on na długo w pamięci tegorocznych absolwentów. Może po latach z „łezką w oku" wspomną tych, którzy tu zostali: troskliwych nauczycieli  i wychowawców, młodszych kolegów i koleżanki. Przecież to tutaj zrodziły się wielkie odkrycia, emocje, przyjaźnie i wspaniałe uczucia. To, co do niedawna było obce  i nieznane - stawało się zrozumiale, przyjazne i bliskie.  

mgr Sylwia Zajt

matura2019