KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO „FIT IN DEUTSCH”- X EDYCJA

            W dniu 29.03.2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbyła się X edycja Konkursu Języka Niemieckiego „FIT IN DEUTSCH”.

Był to II. etap konkursu - etap regionalny.

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Konkurs odbywa się pod patronatem

Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz przy wsparciu Goethe Institut w Krakowie.

Konkurs odbywa się w formie pisemnej i jest to czteroczęściowy test

Pierwsza część testu to zadania sprawdzające rozumienie tekstu ze słuchu.

Druga część testu to zadania sprawdzające rozumienie tekstu czytanego.

Trzecia część testu to zadanie sprawdzające opanowanie sprawności pisania.

Czwarta część to zadania sprawdzające zakres leksykalno-gramatyczny.

     W etapie regionalnym konkursu wzięli udział uczniowie z klas:

     LO - 1my – Kinga Bratek, Izabela Bubula

     Technikum 1 k –Bartłomiej Kargul

Konkurs został przygotowany na wysokim poziomie, a uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani.

Nasi uczniowie osiągnęli wysoką ilość punktów w rozumienie tekstu czytanego i teście sprawdzającym zakres leksykalno-gramatyczny

GRATULUJĘ 

Alina Mirek

Fit in Deutsch