KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO „FIT IN DEUTSCH”- XI EDYCJA

 

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów z Liceum i Technikum
do udziału w konkursie „Fit in Deutsch”

 

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich idei wielojęzyczności i promowanie nauki języka niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych umiejętności językowych, które są główną częścią składową egzaminów językowych. Celem konkursu jest w dalszej mierze zachęcenie do uzyskiwania międzynarodowych certyfikatów językowych poprzez zapoznanie uczniów ze strukturami egzaminów językowych Instytutu Goethego na poziomie A1/ A2 i B1, bowiem konstrukcja testów konkursowych w trzech częściach (Hörverstehen / Leseverstehen / Schreiben) odpowiada wymogom tychże egzaminów.

Konkurs organizowany jest na trzech poziomach językowych odpowiadającym podstawie programowej języka niemieckiego dla tychże szkół.

Poziom A2- dla uczniów liceum i technikum, dla których język niemiecki jest 2 językiem.

B1- dla uczniów szkół średnich dla których j. niemiecki jest 1. językiem obcym lub 2. językiem obcym (z liczbą godzin 3 i więcej).

Głównymi organizatorami konkursu są: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego- Oddział Tarnów, Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego w Tarnowie- Partner Instytutu Goethego w Krakowie, mieszczące się przy XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Tarnowie. Partnerem przedsięwzięcia jest również PWSZ oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie.

Konkurs ma zasięg ponadregionalny, adresowany jest do uczniów miasta Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, jak również uczniów innych powiatów, których nauczyciele zrzeszeni są w tarnowskim oddziale PSNJN.

W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie, którzy przebywali rok i dłużej w krajach niemieckiego obszaru językowego i uczęszczali tam do szkoły.

Etap szkolny 1 marca 2019 r. organizowany na podstawie testu przesłanego drogę mailową do szkół na adres koordynatora konkursu.

Wstępne zgłoszenie mailowe szkoły do dania 20 lutego pani mgr Alina Mirek.

Wstępne informacje na temat idei konkursu można zasięgnąć u nauczycielek języka niemieckiego w naszej szkole :)

ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE „FIT IN DEUTSCH”

SZKOLNA KOORDYNATORKA KONKURSU

mgr Alina Mirek