Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie

zaprasza na

Spotkania na pograniczu biologii, chemii i fizyki

5 lutego 2019r. (wtorek) o godzinie 17.30, Tytuł : Produkty inżynierii tkankowej dla medycyny regeneracyjnej

Wykład wygłosi dr hab. Justyna Drukała z Zakładu Biologii Komórki WBBiB Uniwersytetu Jagiellońskiego

26 lutego 2019r. (wtorek) godz. 17.30

dr hab. Dariusz Latowski /Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin WBBiB UJ/

Kolorowy zawrót głowy, czyli opowieść o różnorodności barwników biologicznych

5 marca 2019r. (wtorek) godz. 17.30

dr hab. Martyna Elas /Zakład Biofizyki WBBiB UJ/

Między fizyką a biologią

12 marca 2019r. (wtorek) godz. 17.30

dr hab. Joanna Kozieł /Zakład Mikrobiologii WBBiB UJ/

Paradontoza – przyczyny i zagrożenia

Miejsce spotkań:

Miejsce:Aula P0.1.1. (Kompleks Dydaktyczno-Biblioteczny) Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul.Gronostajowa 7

Więcej na stronie

https://towarzystwo.edu.pl/spotkania-na-pograniczu-biologii-chemii-i-fizyki-10/