Dla kogo słówka nie były „tricky”?

15 listopada 2018r. odbył się szkolny konkurs języka angielskiego „Tricky Vocabulary” przygotowany przez nauczycielki języka angielskiego – mgr Barbarę Frasik i mgr Joannę Pobiedacz-Mucha.

Dwudziestu dwóch uczniów Technikum i LO naszej szkoły zmierzyło się z zadaniami, które sprawdzały ich znajomość angielskich terminów sprawiających wyjątkową trudność Polakom (np. słówka typu „false friends”, gdzie angielski wyraz wygląda niemal identycznie jak polskie słowo a znaczy coś zupełnie innego, słówka o skomplikowanej pisowni, wyrażenia z języka formalnego). Testowane terminy pochodziły z zakresów tematycznych wymaganych na poziomie rozszerzonym egzaminu maturalnego. Test był doskonałym sprawdzianem przed egzaminem maturalnym, gdyż typ zadań (np. słowotwórstwo, wypełnianie luk, zastępowanie fragmentów zdań) był odzwierciedleniem zadań maturalnych.

Gratulujemy Wszystkim, którzy mieli odwagę zmierzyć się z podchwytliwymi słówkami. Poziom uczestników był niezwykle wyrównany, o czym świadczą bardzo niewielkie różnice w punktacji a nawet identyczne sumy punktów (dwóch uczestników zajęło drugie miejsce). Najlepszymi z najlepszych okazali się:

1 miejsce Natalia Szczecińska klasa 3J

2 miejsce Zbigniew Fruga   klasa 2F

2 miejsce Paweł Jędrzejczak   klasa 3F

3 miejsce Patryk Gnutek   klasa 3F

We czwartek 22 listopada 2018 odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród przez Panią Dyrektor Romę Florek .

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM I ZAPRASZAMY W LISTOPADZIE 2019😊

 

konkurs111