Informujemy o składzie Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący SU Ksenia Wojciechowska

1. Osoby, pełniące funkcje wiceprzewodniczących: 

- Marcel Paciorek, klasa 3F 

- Wiktor Nieć, klasa 2L

2. Sekretarz - protokolant 

- Natalia Bębenek, klasa 2L 

3. Skarbnik 

- Sylwia Kasprzyk, klasa 2L 

4. Komisja rewizyjna 

- Gabriela Sufczyńska, klasa 1L 

- Dominik Skrzypek, klasa 3K