Konkurs Weltsprachen ABITUR

          W dniu 30.10.2018 w naszej szkole odbył się konkurs Weltsprachen ABITUR, w którym uczestniczyli uczennice i uczniowie klasy 3 j grupa II-ga – 13 osób, 3 uczennice z klasy 1my gr. I-sza, 2 uczennice z klasy 1 l gr. I-sza, 1 uczennica z klasy 1j oraz 1 uczeń z klasy 1e.

Konkurs polegał na rozwiązaniu przez uczniów testu obejmującego 20-tu ciekawie skonstruowanych pytań badających umiejętności ucznia w zakresie posiadanego:

 1. słownictwa
 2. zwrotów
 3. czytania ze zrozumieniem
 4. komunikacji
 5. gramatyki

Testy dla poszczególnych klas charakteryzuje rosnący stopień trudności odwzorowujący zwiększający się poziom umiejętności uczniów.

Forma współzawodnictwa pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne i stanowi doskonałe zewnętrzne źródło weryfikacji poziomu wiedzy uczniów.

Nagrody w konkursie                  

Uczniowie, którzy w konkursie zdobędą największą liczbę punktów organizator uhonoruje nagrodami książkowymi ora z dyplomami laureata. Ponadto:

 1. każdy z uczestników konkursu, niezależnie od wyniku, otrzyma imienny dyplom uczestnictwa
 2. każdy z uczestników konkursu, niezależnie od wyniku, otrzyma zestaw trzech zakładek edukacyjnych
 3. każdy nauczyciel - koordynator otrzyma imienny certyfikat koordynatora
 4. każdy nauczyciel - koordynator, który w ciągu roku szkolnego zgłosi co najmniej 100 uczestników (zgłoszenia z różnych edycji i klas łączą się) otrzyma atrakcyjną pozycję książkową (do wyboru z zaproponowanej listy książek)
 5. każda szkoła otrzyma certyfikat uczestnictwa w konkursie
 6. biblioteka szkoły zgłaszającej więcej niż 50 uczniów otrzyma atrakcyjną pozycję książkową (zgłoszenia konkursów różnych klas sumują się).

Konkurs Weltsprachen ABITUR cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
W poprzednim roku szkolnym w w/w konkursie brało udział 13 osób, a w tym już 20 osób
:)

Teraz czekamy cierpliwie na ogłoszenie wyników, które nastąpi w dniu 15.12.2018.

Alina Mirek