Lista kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
którzy spełnili wymogi formalne:

1. Skowronek Marcin, klasa I E

2. Wojciechowska Ksenia, klasa II L

 

kandydaci