UWAGA KONKURS !

 

W imieniu Instytutu Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu – zapraszamy do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Lingwistycznym „DUET”.

 

Konkurs „DUET” przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a jego celem jest przede wszystkim promowanie i popularyzowanie nauki języków obcych oraz stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa w zakresie umiejętności i uzdolnień lingwistycznych. Konkurs jest dwuetapowy.

 

Etap wewnętrzny – szkolny przeprowadzany będzie 30 stycznia 2019

Etap międzyszkolny, finałowy odbędzie się w Instytucie Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu:

- 26 lutego 2019     –   część pisemna

- 28 marca 2019 –      część ustna

Uczestnicy konkursu muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami równocześnie w zakresie dwóch języków obcych. Językiem podstawowym - obowiązkowym jest język angielski.
Drugim językiem do wyboru jest język niemiecki, francuski lub rosyjski.

Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać na stronie
http://pwsz-ns.edu.pl/ijo/wspolpraca/z-otoczeniem-spoleczno-gospodarczym/konkursy

Zgłoszenia do konkursu prosimy kierować do pani Moniki Rozum lub pani Barbary Frasik
w terminie do 7 stycznia 2019 r.