Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

15 listopada 2018 r. odbędą się w naszej szkole wybory nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. W związku z tym informujemy, że od dnia 22 października do dnia 6 listopada można zgłaszać nazwiska kandydatów ubiegających się o pełnienie tej funkcji. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 1 kandydować mogą uczniowie klas 1-3 technikum oraz 1-2 liceum ogólnokształcącego. Kandydat powinien osiągać pozytywne wyniki w nauce, w poprzednim roku szkolnym posiadać przynajmniej dobrą ocenę z zachowania oraz uzyskać poparcie przynajmniej 50 uczniów udokumentowane podpisami (Regulamin Samorządu Uczniowskiego, §3 pkt. 4.). Kandydatów zgłaszać można w bibliotece szkolnej. Zgłoszenie, wraz z informacją potwierdzającą zgodę na kandydowanie, powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, klasę, nazwisko wychowawcy, oraz podpisy osób popierających kandydaturę (wraz z klasami do których osoby te uczęszczają). Ogłoszenie listy kandydatów nastąpi do dnia 7 listopada. Karty, na których można zgłaszać kandydatów znajdują się w bibliotece. Uczniowie, którzy odbywają praktyki w dniu 15 listopada będą mieli możliwość zagłosować we wcześniejszym terminie o którym poinformujemy później.


mgr Marcin Kwiatek