czytamy herberta

Z OKAZJI ROKU ZBIGNIEWA HERBERTA,

W DNIU 10 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

O GODZINIE 11 W PARKU RODZINNYM UZBORNIA

ODBĘDZIE SIĘ GŁOŚNE CZYTANIE JEGO POEZJI.

CELEM PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST POPULARYZACJA CZYTELNICTWA WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ UWRAŻLIWIENIE MŁODYCH LUDZI NA SŁOWO PISANE. CHCEMY POKAZAĆ, ŻE POEZJA TO NIE TYLKO ZBIORY WIERSZY ZALEGAJĄCE NA PÓŁKACH, ALE TWÓRCZOŚĆ, KTÓRA KRYJE W SOBIE OKREŚLONY SENS I EMOCJE. WARTO JĄ CZYTAĆ, GDYŻ POZWALA ODKRYWAĆ SWOJE WNĘTRZE I WYRAŻAĆ UCZUCIA, WZBOGACA RÓWNIEŻ OSOBOWOŚĆ MŁODEGO CZŁOWIEKA.

PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE JEST W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA.