Wydawanie świadectw maturalnych

3 lipca 2018r. (wtorek) sala nr 1 w godz. 800-1600