W dniu 25.05.2018 r. (piątek) od godziny 10:00 tegoroczni absolwenci zgłaszają się do sekretariatu na Warsztatach po odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.