dsc 0173Dnia 08.03.2018 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni odbyło się „UROCZYSTE SPOTKANIE Z NAJLEPSZYMI UCZNIAMI I ICH RODZICAMI”.

Jest to miła szkolna uroczystość, która wpisała się już na stałe w tradycję i historię szkoły.

Dyrekcja szkoły wyróżniła „Listem Pochwalnym” 56 uczniów, którzy uzyskali najwyższe, godne naśladowania wyniki w nauce.

Należą do nich: Makowiecki Jakub kl. I JM, Szal Aleksandra kl. I JM, Biernat Emilia kl. I JM, Lekka Izabela kl. II J, Lekka Joanna kl. II J, Tracz Sylwia kl. III J, Piech Magdalena kl. III M, Filipek Mariola kl. III M, Skoczek Mikołaj kl. III M, Paluch Jan kl. I RT, Jarosz Kacper kl. I RT, Brust Wojciech kl. I RT, Gawrońska Klaudia kl. I K, Jędrzejczak Paweł kl. II F , Cholewa Mateusz kl. II , Kazek Karolina kl. II F, Kokoszka Marcin kl. II i, Solecki Krzysztof kl. II i, Bizoń Michał kl. II i, Nóżka Tomasz kl. II i, Wabik Jakub kl. II i, Maciejowski Piotr kl. II L, Wrona Weronika kl. II L, Zięba Katarzyna kl. II RZ, Zegiel Remigiusz kl. II RZ, Apryjas Anna kl. II RZ, Pawełek Tomasz kl. II K, Makowiecki Piotr kl. III F , Czesak Dominik kl. III F, Szewczyk Dawid kl. III F, Marzec Patryk kl. III i, Grudzień Damian kl. III K, Czernecki Damian kl. III K, Dunaj Tomasz kl. III K, Aksamit Jadwiga kl. III T, Kotelon Filip kl. IV F, Uranowski Antoni kl. IV F, Czajka Tomasz kl. IV F, Dedio Jakub kl. IV F, Speruda Tomasz kl. IV F, Rydz Kamil kl. IV F, Zimny Patryk kl. IV L, Mazurek Dawid kl. IV L, Brzegowa Karolina kl. IV T, Ból Marcin kl. IV T, Grabarz Magdalena kl. IV T, Kubala Izabela kl. IV T, Cabała Kamil kl. III A, Goryczko Sebastian kl. III A, Chrobak Karolina kl. II G, Klejdysz Anna kl. II G, Machał Gabriela kl. III G, Stachowicz Sabina kl. III G, Kocaj Krzysztof kl. III D, Krzywda Damian kl. III D, Gałek Hubert kl. I H .

Dla niektórych uczniów było to pierwsze tego typu wyróżnienie, a zarazem nobilitacja, ale są też wśród nich rekordziści i kolekcjonerzy listów pochwalnych – uczniowie, którzy co roku powtarzają swój sukces.

Na „Uroczyste spotkanie z najlepszymi uczniami i ich rodzicami” zaproszony został również absolwent MARCIN SETLAK, obecnie student I roku AGH – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Jako uczeń ZS Nr 1 był stypendystą Stypendium Premiera oraz Stypendium Starosty Bocheńskiego. Miał liczne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Szkołę ukończył z I lokatą uzyskując średnią ocen 5,34 i został wyróżniony Dyplomem „PRIMUS INTER PARES”.

W organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich konkursie na „Absolwenta Roku” zajął II miejsce w Polsce jako „Technik Absolwent 2017” w zawodzie technik – mechanik.

Sukces ten stał się bezpośrednim powodem przyznania mu także NAGRODY SPECJALNEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZS NR 1.

Jest on drugim absolwentem po Adrianie Stępniu – konstruktorze dronów, zdobywającym sukcesy w mistrzostwach świata, którego Rada Pedagogiczna wyróżniła w ten właśnie sposób.

Po gratulacjach złożonych przez Dyr. Szkoły Jana Balickiego oraz V-ce Starosty Powiatu Bocheńskiego Józefa Mroczka wszystkim wyróżnionym uczniom i ich rodzicom, oraz Marcinowi Setlakowi – absolwentowi szkoły – głos zabrał Gość Specjalny dr KRZYSZTOF GŁUC – adiunkt na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dyr. Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, autor i ekspert wielu projektów rozwojowych na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego, angażujących instytucje samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz firmy, specjalista w zakresie zarządzania projektami infrastrukturalnymi współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Pan dr mówił o tym, jak będą rozwijać się i funkcjonować miasta na przestrzeni lat w ciekawym wykładzie na temat „MIASTA PRZYSZŁOŚCI”.

Dopełnieniem tej uroczystości stał się program artystyczny, jaki przedstawiła młodzież szkolna w oparciu  o teksty filozoficzne ks. Józefa Tischnera.

W imieniu wyróżnionych uczniów słowa uznania i podziękowania za zorganizowanie spotkania oraz za trud wkładany w codzienne nauczanie i wychowanie przekazała dyrekcji szkoły, oraz nauczycielom Sylwia Tracz uczennica klasy III J LO.

Wszystkim tegorocznym wyróżnionym, oraz ich Rodzicom jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.