Technik chłodnictwa 750x100px v2

W toku kształcenia w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji uzyskuje się wiedzę i umiejętności z obszaru: mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, termodynamiki, automatyki, montażu elementów mechanicznych i elektrycznych.

Uzyskanie kwalifikacji (EE.15 i EE.16) pozwala na wykonywanie zadań zawodowych związanych z obsługą i montażem urządzeń i układów chłodniczych w zakresie: montowania i uruchamiania urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;

  • oceniania stanu technicznego urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
  • obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
  • naprawy oraz modernizacji urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
  • organizowania prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
  • demontażu urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła