WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

Uczniowie chcący wziąć udział w Szkolnym Konkursie Ortograficznym, proszeni są o zgłoszenie swojego udziału w tym konkursie do Pań bibliotekarek: Anny Grabias lub Teresy Koźlak w godzinach pracy biblioteki  do dnia 28 lutego 2017 roku. Konkurs odbędzie się w marcu. Dokładny termin zostanie ustalony po zamknięciu listy uczestników i zamieszczony na stronie internetowej szkoły oraz drzwiach wejściowych do niej. Uczniom, którzy podczas konkursu będą mieli zajęcia lekcyjne przysługuje zwolnienie z nich.
W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie posiadający zaświadczenie  o dysortografii, dysleksji i dysgrafii.

mgr Agata Janusz