KONKURSY z okazji obchodów DNIA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

12841

W ramach obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni – Agnieszka Morawiec, Marcin Kwiatek, organizują dnia 1 marca dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu bocheńskiego konkurs graficzny na plakat „Dzień Żołnierzy Wyklętych” oraz konkurs gry miejskiej „Śladami Żołnierzy Wyklętych w Bochni”.

Szczegóły konkursów znajdują się w zamieszczonych poniżej regulaminach.

REGULAMIN KONKURSU - GRA MIEJSKA "Śladmi Żołnierzy Wyklętych"

regulamin_gry_miejskiej.pdf

 

REGULAMIN  KONKURSU
PLAKAT na „DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

                                               

I. Organizator Konkursu: Zespół Szkół Nr 1 w Bochni

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu: Agnieszka Morawiec, Marcin Kwiatek


II. Patronat honorowy – Starosta bocheński – Ludwik Węgrzyn

 

III. Temat Konkursu: Pamiętajmy o Dniu Żołnierzy Wyklętych – 1 marca – wykonanie plakatu

IV. Cel Konkursu:

- Rozwijanie zainteresowań tematyką najnowszej historii Polski.

- Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy
o działalności oddziałów konspiracji niepodległościowej w latach 1944-1963, z uwypukleniem wydarzeń związanych z Bocheńszczyzną
- Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego po II Wojnie Światowej.
- Rozwijanie twórczości graficznej / plastycznej oraz aktywności twórczej  młodzieży.

V. Uczestnicy konkursu:


Konkurs jest przedsięwzięciem edukacyjnym, realizowanym w formie  graficznej lub plastycznej, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu bocheńskiego.

 

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 

 1. Konkurs jest organizowany w kategorii indywidualnej.
 2. Uczestnicy wykonują prace graficzne lub plastyczne indywidualnie (format i technika dowolna).
 3. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać:

- imię, nazwisko oraz klasę i pełną nazwę szkoły do której uczęszcza autor,

- imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy.

 1. Prace należy złożyć osobiście lub przesłać bezpośrednio do siedziby organizatora (z dopiskiem Konkurs na Plakat „Dzień Żołnierzy Wyklętych”) tj.: Zespół Szkół Nr 1 w Bochni, ul. Windakiewicza 23, 32-700 Bochnia, w bibliotece szkolnej na parterze budynku oraz w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcia lub uszkodzenia prac powstałe w czasie przesyłki.
 3. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatorów, o których mowa na zasadach określonych w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 j.t) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatorów oraz w Internecie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 104 poz. 926 j.t) w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu.
 5. Prace graficzne / plastyczne przechodzą na własność Organizatorów.
 6. Prace nie odzwierciedlające tematu nie będą podlegać ocenie.
 7. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 23 lutego 2016 r (wtorek).
  Dla zachowania terminu decydująca jest data stempla pocztowego na dokumencie przesyłki.

 

VII. Komisja Konkursowa

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa powołana przez ZS Nr 1w Bochni.
 2. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
 3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

VIII. Nagrody:

 

 1. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze laureatów  I, II, III miejsca.
 2. Kryterium wyboru zwycięskich prac konkursowych będzie:
  • estetyka
  • wrażenia artystyczne
  • odzwierciedlenie tematu Konkursu.
 3. Komisja może wyróżnić również inne – szczególnie ciekawe – indywidualne prace wyłonione
  w Konkursie.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie  1 marca 2016 r. (wtorek) o godz. 9.00 w Zespole Szkół Nr 1w Bochni, ul. Windakiewicza 23,
  przy czym Organizator zobowiązuje się do przekazania zaproszenia dla laureatów konkursu do dnia 26 lutego 2016 r. w formie telefonicznej.

 

IX. Terminarz Konkursu:

 1. Ogłoszenie Konkursu – 4 lutego 2016 r.
 2. Przesłanie prac – do 23 lutego 2016 r.
 3. Ogłoszenie wyników  - 1marca 2016 r.

X. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać .: Agnieszka Morawiec ( tel. 667 96 23 37, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

XI. Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
 2. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

Bibliografia i polecane strony internetowe związane z tematem konkursu:

 1. publikacje drukowane

- Jerzy Ślaski, Żołnierze wyklęci, Warszawa 2007;

- Joanna Wieliczka-Szarkowa, Żołnierze Wyklęci, Niezłomni bohaterowie, Kraków 2013;

- Wyklęci. Podziemie zbrojne 1944-1963, praca zbiorowa, Warszawa 2013;


b)    strony internetowe:

www.fundacjapamietamy.pl,

ipn.gov.pl

nsz.com.pl

http://podziemiezbrojne.blox.pl

http://www.bochenscywykleci.pl