W imieniu Instytutu Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu 

zapraszamy do wzięcia udziału

w Międzyszkolnym Konkursie Lingwistycznym „DUET”

 

Konkurs „DUET” przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a jego celem jest przede wszystkim promowanie i popularyzowanie nauki języków obcych oraz stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa w zakresie umiejętności i uzdolnień lingwistycznych. Konkurs jest dwuetapowy.

 

Etap wewnętrzny przeprowadzany będzie 04 lutego 2015 przez nauczycieli uczących języków obcych.

Etap międzyszkolny, finałowy odbędzie się w Instytucie Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu:

- 30 marca 2016   –  część pisemna

- 20 kwietnia 2016   –   część ustna

 

Uczestnicy konkursu muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami równocześnie w zakresie dwóch języków obcych. Językiem podstawowym - obowiązkowym jest język angielski. Drugim językiem do wyboru jest język niemiecki, francuski lub rosyjski.

 

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 09.01.2016 r. przez nauczycieli języków obcych.

Zapraszamy ! ! !