ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE CZYTELNICZYM, „BOOKTALKING-OPOWIEŚCI O KSIĄŻKACH”

                 20 MAJA O GODZINIE 11.30 W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 

 

               Regulamin:

 1. Konkurs organizują nauczyciele biblioteki szkolnej w ZS 1 w Bochni.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów ZS Nr 1.
 3. Cele konkursu:
 • promocja czytelnictwa
 • rozbudzenie pasji czytelniczej
 • rozwijanie oratorskich umiejętności
 1. Komisja konkursowa oceniać będzie według następujących kryteriów:
 • znajomość treści
 • poziom merytoryczny wystąpienia
 • poprawność językowa i stylistyczna
 • pasja i zaangażowanie w opowieści o książce
 • zastosowanie różnych technik prezentacji
 1. Przebieg konkursu:
 • uczniowie zgłaszają swój udział w bibliotece szkolnej do dnia 13 maja 2019.

( imię, nazwisko, klasa, tytuł książki)

 • uczestnicy prezentują przeczytaną przez siebie książkę tak, aby zachęcić innych do jej lektury, w czasie nie dłuższym niż 5 minut
 • słuchaczami będą członkowie komisji oraz uczestnicy przeglądu
 • jury przyznaje I,II,III, miejsce
 • wyłonieni laureaci konkursu otrzymują nagrody
 • wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani dyplomami
 • do powiatowego etapu konkursu przechodzą 2 osoby wyłonione w szkolnych eliminacjach.

Zapraszamy do konkursu

              ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE CZYTELNICZYM, „BOOKTALKING-OPOWIEŚCI O KSIĄŻKACH”