Szanowni Dyrektorzy Szkół Podstawowych
oraz
Nauczyciele Matematyki

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni
ma zaszczyt zaprosić
do udziału

w
Konkursie Matematycznym dla uczniów
klas III Gimnazjalnych
oraz klas VIII Szkół Podstawowych
,

który odbędzie się 28 maja 2019 r. o godzinie 9:00

w budynku szkoły przy ul. Windakiewicza 23

Zgłoszenia uczestników (maksymalnie 5 uczniów ze szkoły) prosimy

kierować na adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

najpóźniejdo dnia 25 maja 2019 roku.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!


Regulamin konkursu i zakres materiału

 

Cele konkursu:

- rozwijanie   zainteresowań matematycznych uczniów i motywowanie ich do

poszerzania swojej wiedzy,

- mobilizowanie uczniów do samodzielnej   i systematycznej   pracy,

- popularyzacja nietypowych zadań i umożliwienie uczniom wykazanie się wiedzą
matematyczną.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu są nauczyciele matematyki z Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni.
 2. Patronat Honorowy Konkursu: Starosta Powiatu Bocheńskiego – Pan Adam Korta
 3. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie klas III Gimnazjalnych oraz
  klas VIII Szkół Podstawowych
 4. Konkurs będzie się odbywał w dwóch etapach: eliminacje szkolne i finał.
 5. Etap I szkolny jest organizowany przez nauczycieli matematyki uczących w danej szkole i ma na celu wyłonienie najlepszych uczniów.
 6. Etap II międzyszkolny jest przygotowany przez nauczycieli matematyki ZS nr 1 w Bochni

Harmonogram konkursu:

- do 25 maja 2019 r. przeprowadzenie eliminacji szkolnych i przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. listy uczniów, którzy zakwalifikowali się do finału,

- 28 maja 2019 r.finał konkursu.

I etap konkursu.

Nauczyciele uczący w klasach III gimnazjalnych oraz w klasach VIII szkół podstawowych na szczeblu swojej szkoły przeprowadzają eliminacje wstępne i kwalifikują maksymalnie 5 uczniów (bez względu na to, czy są to uczniowie klasy III czy VIII.)

II etap konkursu.

Ten etap konkursu odbędzie się w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni. Finał konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 28 maja 2019 roku, o godzinie 9:00.

Uczniowie wraz z nauczycielem opiekunem zgłaszają się na konkurs 30 minut przed jego rozpoczęciem, w celu rejestracji uczniów.

Uczestnicy muszą posiadać ważną legitymację szkolną.


Czas na rozwiązanie zadań konkursowych: 60 minut.

Punktacja zostanie określona przez komisję konkursową.

Wyniki Konkursu:

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu jego przeprowadzenia .

2. Oceny prac konkursowych dokonuje niezależna Komisja Konkursowa
powołana przez Dyrektora ZS1 w Bochni.

3. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie ma możliwości odwołania

od tych decyzji.

Nagrody:

1. Nagrody rzeczowe otrzymują uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w każdej
z kategorii konkursowych.

2. Rozdanie nagród nastąpi w dniu przeprowadzenia konkursu.

Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy

Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych

osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu

4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym

Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.

5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim

przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników

Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły.


Zakres materiału:

 1. Działania w zbiorze liczb rzeczywistych.
 2. Działania na potęgach.
 3. Obliczenia procentowe.
 4. Równania i układy równań (*).
 5. Trójkąty prostokątne i twierdzenie Pitagorasa.
 6. Pola figur płaskich.
 7. Wielościany.


(*) układy równań tylko w klasach III