Zebrania wywiadowcze 31 maja 2017 r.

W dniu 31 maja 2017 roku od godziny 16.30 odbędą się zebrania wywiadowcze
rodziców/prawnych opiekunów uczniów z dyrekcją szkoły oraz z wychowawcami.

Wszyscy nauczyciele uczący w poszczególnych oddziałach w czasie trwania zebrań
będą do dyspozycji rodziców.

Szczegółowy harmonogram zebrań wywiadowczych:


Godzina 16:30

Lp. Klasa Wychowawca Sala
I J mgr Joanna Bieżychudek 11
I M mgr Monika Rozum 03
I E mgr Katarzyna Wojtyna 07
I F mgr Romuald Makarewicz 05
I RZ mgr Jakub Wzorek w17
I i mgr Małgorzata Węgrzyn 20
I K mgr Anna Pietras 10
I L mgr Marcin Kwiatek 12
I P mgr Jolanta Stanisławczyk 14
I S mgr Magdalena Mazanek 13
I A mgr Stanisław Gryglewski w01
I G mgr Alicja Rumer 04
I H mgr Joanna
Mikulska-Szewczyk
16
II M mgr Bernadetta Gąsiorek 09
II E mgr Renata Polowiec 21
II F mgr Agata Janusz 22
II i mgr Anna Bukowiec 15
II K dr Agnieszka Wojtoń 01
II T mgr Katarzyna Stokłosa 02
II PC mgr Maria
Duda-Przewrocka
czyt.
II S mgr Konrad Kozłowski w11


Godzina 17:30

Lp. Klasa Wychowawca Sala
II G mgr Lidia Wołek 04
II H mgr Kinga Węgrzyn 15
II A mgr Wieciech Paweł 05
II D mgr Monika
Zagórska-Kunat
11
III E mgr Kamila Lis-Błąkała 10
III F mgr Renata Bednarek 14
III K mgr Anna Nowak 12
III L mgr inż. Marta Grabania 07
III T mgr Barbara Maksylewicz 08
III P mgr Katarzyna Kadula 20
III S mgr Kinga Hudyba 09
III G mgr Justyna Jagielska 13
III H mgr inż. Sebastian Karwasiński 21


Lp. Klasa Wychowawca Sala Godz.
III A mgr Małgorzata Świątek w22 16:30
III D mgr Małgorzata Świątek w22 17:30

Zebrania wywiadowcze, które odbywają się w innym terminie:

Lp.

Klasa

Data

Wychowawca

Sala

Godz.

2J

06 czerwca 2017

mgr Kinga Struzik

11

17.00

2L

30 maja 2017

mgr Agnieszka Morawiec

04

17.00