INFORMACJA

W związku z egzaminem maturalnym informujemy, że w dniu 9 maja uczniowie klas ZSZ odbywają zajęcia dydaktyczne zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem.

Harmonogram zajęć znajduje się pod linkiem: PODZIAŁ GODZIN DLA KLAS ZSZ.