OGŁOSZENIE

 

W związku z wyborami do Młodzieżowej Rady Miasta Bochnia, prosimy o zgłaszania kandydatów na radnych.

Kandydat musi uzyskać poparcie co najmniej 15 uczniów.

Z naszego okręgu wybrać można 4 osoby, kandydat musi mieć co najmniej zachowanie poprawne w semestrze poprzedzającym wybory.

Wybory odbędą się w dniu 06.04.2017 r.  w godz. 9:00-15:00.

Listy, na których można zgłaszać kandydatury, znajdują się w Bibliotece.