W dniach 08-09 listopada 2016r. od godz. 16:45 odbędą się zebrania wywiadowcze rodziców/prawnych opiekunów uczniów z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami.

            Dnia 08 listopada 2016r. (wtorek)  będą miały miejsce spotkania wszystkich klas pierwszych i drugich, natomiast 09 listopada 2016r. (środa) odbędą się zebrania wszystkich klas trzecich i czwartych.

Wszyscy nauczyciele uczący w poszczególnych oddziałach w czasie trwania zebrań będą do dyspozycji rodziców.  

Szczegółowy harmonogram zebrań wywiadowczych:

08 listopada (wtorek), godz. 16:45

Klasa Wychowawca Sala
I J mgr Joanna Bieżychudek 11
I M mgr Monika Rozum 3
I E mgr Katarzyna Wojtyna 20
I i mgr Małgorzata Węgrzyn 21
I K mgr Anna Pietras 15
I L mgr Marcin Kwiatek 13
I P mgr Jolanta Stanisławczyk 14
I S mgr Magdalena Mazanek 22
I A mgr Stanisław Gryglewski 5
I G mgr Alicja Rumer 4
I H mgr Joanna Mikulska-Szewczyk 2
II J mgr Kinga Struzik 12
II M mgr Bernadetta Gąsiorek 9
II E mgr Renata Polowiec 7
II F mgr Agata Janusz W22
II I mgr Anna Bukowiec 8
II K dr Agnieszka Wojtoń 16
II L mgr Agnieszka Morawiec 1
II T mgr Katarzyna Stokłosa 10
II PC mgr Maria Duda-Przewrocka czytelnia

08 listopada (wtorek), godz. 18:00

Klasa Wychowawca Sala
I F mgr Romuald Makarewicz 5
I RZ mgr Jakub Wzorek 7
II S mgr Konrad Kozłowski 8
II A mgr Wieciech Paweł 9
II D mgr Barbara Frasik 10
II G mgr Iwona Wątroba 11
II H mgr Kinga Węgrzyn 13

08 listopada (wtorek), oddziały p. M. Świątek

Godzina Klasa Wychowawca Sala
17:00 IV F mgr Małgorzata Świątek W1
17:45 III A mgr Małgorzata Świątek W1
18:30 III D mgr Małgorzata Świątek W1

09 listopada (środa), godz. 16:45

Klasa Wychowawca Sala
III J mgr Danuta Mroczek 8
III M mgr Rafał Duda 7
III W mgr Piotr Węgrzyn 3
III Y mgr Sylwia Zajt 4
IV E mgr Kinga Mirochna 13
IV i mgr Anna Olesińska 10
IV K mgr inż.Zofia Bednarska 12
IV L mgr Lidia Wołek 22
IV P mgr inż.Marek Pasula 14
IV S mgr Wojciech Pietras 15
III E mgr Kamila Lis-Błąkała 11
III F mgr Renata Bednarek 16
III K mgr Anna Nowak 1
III T mgr Barbara Maksylewicz 2
III P mgr Katarzyna Kadula 20
III S mgr Kinga Hudyba 21
III G mgr Justyna Jagielska 5

09 listopada (środa), godz. 18:00

Klasa Wychowawca Sala
IV B mgr Alina Mirek 4
III L mgr Marta Grabania 2
III H mgr inż. Sebastian Karwasiński W17