Zarządzenie Dyrektora Nr 10/2016/2017

z dnia 05.10.2016 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Typ szkoły Dni wolne
Liceum  Ogólnokształcące

31.10.2016

12.01.2017

02.05.2017

04.05.2017

05.05.2017

08.05.2017

09.05.2017

16.06.2017

20.06.2017

Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa

31.10.2016

02.05.2017

04.05.2017

05.05.2017

16.06.2017