ZEBRANIE WYWIADOWCZE KLAS PIERWSZYCH

Dnia 09 września 2016r. (piątek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie wywiadowcze wszystkich klas pierwszych.

Plan spotkania:

- godz. 17:00 spotkanie rodziców/prawnych opiekunów z Dyrektorem Szkoły w świetlicy szkolnej

- godz. 17:20 indywidualne spotkania rodziców/prawnych opiekunów z wychowawcami klas, wg załączonego harmonogramu

Klasa Wychowawca Sala lekcyjna
I J mgr Joanna Bieżychudek 11
I M mgr Monika Rozum 8
I E mgr Katarzyna Wojtyna 20
I F mgr Romuald Makarewicz 4
I i mgr Małgorzata Węgrzyn 21
I K mgr Anna Pietras 12
I L mgr Marcin Kwiatek 9
I RZ mgr Jakub Wzorek 13
I P mgr Jolanta Stanisławczyk 14
I S mgr Magdalena Mazanek 22
I A mgr Stanisław Gryglewski 7
I G mgr Alicja Rumer 5
I H mgr Joanna Mikulska-Szewczyk 15