PLAN ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Informujemy, że od 2 września 2016r. obowiązuje nowy podział godzin, który zamieszczony został na naszej stronie internetowej: LINK

Gdyby data obowiązywania planu była nieaktualna prosimy o odświeżanie przeglądanej strony, aż do momentu wczytania właściwego planu zajęć.