Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016
z jednego przedmiotu (dotyczy również starej formuły)
mogą składać do dnia 12.07.2016 r. (wtorek)
oświadczenia o zamiarze przystąpienia
do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym:
- 23.08.2016 – matura pisemna
- 24-26.08.2016 – matura ustna.