UWAGA GIMNAZJALIŚCI!!!

OSTATNI ETAP REKRUTACJI

W poniedziałek,  04 lipca 2016r. rozpoczynamy ostatni etap rekrutacji. Od godziny 08:00 czekamy na  potwierdzenie woli podjęcia nauki, którym jest dostarczenie oryginałów dokumentów (świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego)

Aby usprawnić ten proces przygotowaliśmy dla was 2 sale lekcyjne:

sala nr 4- Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

sala nr 5- Technikum

Dokumenty należy dostarczyć do 12 lipca do godziny 15:00.