W dniu 5 lipca 2016 r. (wtorek)

będą wydawane

świadectwa maturalne

w świetlicy szkolnej

w godz. 8:00 - 16:00.